میراث مجیدMirasemajid

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  میراث مجید

کارگردان: مصطفی آتش مرد

محصولایران
مستند «میراث مجید» روایت زندگی شهید دکتر مجید شهریاری است که از مهمترین دانشمندان هسته ای کشور و نفر اصلی غنی سازی ۲۰ درصد توسط ایران محسوب می شود. در این مستند، منش و ر...
مهدی مطهر
علی الهی
پیام رفیعی