آتش بازی
بستن
پوستر فیلم  آتش بازی

آتش بازی

فیلمهندی
.2ساعت و11دقیقه
فیلم «آتش بازی» داستان یک دزد خرده پا است که به آموختن هنر رزمی و باستانی کشورش به نام «آدیمورای» علاقه مند می شود که این آموختن برای او دردسرهایی به وجود می آورد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آتش بازی

R.S. Durai Senthilkumar
Vivek Mervin
K.M. Prakash

خلاصه محتوا

فیلم «آتش بازی» داستان یک دزد خرده پا است که به آموختن هنر رزمی و باستانی کشورش به نام «آدیمورای» علاقه مند می شود که این آموختن برای او دردسرهایی به وجود می آورد.