دیوارdivar

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دیوار

کارگردان: محمدعلی طالبی

محصولایران
ستاره دختر بیست ساله ای است که پس از مرگ پدرش، با موتور سواری روی دیوار مرگ گذران زندگی می کند. او زندگی سخت و فقیرانه ای با مادرش اعظم و برادر کوچک ترش شهاب دارد. محمود که با پدر شهاب و ستاره شریک بود، تصمیم به بستن و تعطیلی دیوار مرگ می گیرد. اما ستاره با اصرار زیاد محمود را قانع می کند که خودش توانایی این حرفه را دارد و پس از تمرین فراوان، کارش با استقبال فراوان مشتریان و رسانه ها روبرو می شود.
هارون یشایایی
شیرین بینا
حسن حسن دوست
فیلم‌های پیشنهادی