دیوار

Divar

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دیوار

کارگردان: محمدعلی طالبی

محصولایران
فیلم «دیوار» مردی که با موتور حرکت های آکروباتیک انجام می دهد در حادثه ای کشته می شود. دو فرزند او «ستاره» و «شهاب» تصمیم می گیرند تا راه پدرشان را در دیوار مرگ ادامه دهند.

عوامل سازنده فیلم دیوار