پوستر فیلم  رونین

رونین

.1ساعت و50دقیقه
فیلم «رونین» روایتگر جنگ چند گروه آمریکایی، روس و ایرلندی بر سر یک کیف است که حاوی مدارک بسیار مهمی است. در این میان یک مامور سازمان اطلاعات آمریکا به نام «سام» که وانمود می کند از این سازمان خارج شده، سعی می کند با کمک گروهی این کیف را به دست آورد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم رونین

John Frankenheimer
Frank Mancuso Jr
J.D. ZeikDavid Mamet
Elia Cmiral
Antony Gibbs

خلاصه محتوا

فیلم «رونین» روایتگر جنگ چند گروه آمریکایی، روس و ایرلندی بر سر یک کیف است که حاوی مدارک بسیار مهمی است. در این میان یک مامور سازمان اطلاعات آمریکا به نام «سام» که وانمود می کند از این سازمان خارج شده، سعی می کند با کمک گروهی این کیف را به دست آورد.