پوستر فیلم  جنایت فراموش شده

جنایت فراموش شده

Forgotten Crime

سریالایرانی
.45دقیقه
مستند «جنایت فراموش شده» درباره جنگ میان ایران و عراق که صدام با حملات شیمیایی به مناطق غربی کشورمان و فاجعه هایی که رخ داده است، را مورد بررسی قرار م...

تصاویر و جزییات سریال جنایت فراموش شده

 سریال جنایت فراموش شده
 سریال جنایت فراموش شده
 سریال جنایت فراموش شده
 سریال جنایت فراموش شده
 سریال جنایت فراموش شده

عوامل سازنده سریال جنایت فراموش شده

درباره سریال جنایت فراموش شده

مستند «جنایت فراموش شده» درباره جنگ میان ایران و عراق که صدام با حملات شیمیایی به مناطق غربی کشورمان و فاجعه هایی که رخ داده است، را مورد بررسی قرار می دهد.