راه رفتن روی سیم

Walking on String

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  راه رفتن روی سیم

کارگردان: احمدرضا معتمدی

محصولایران
فیلم «راه رفتن روی سیم» روایت آرزوهای یک گروه موسیقی زیرزمینی است که تصمیم دارند در خارج از ایران کنسرتی برپا کنند. همه چیز را مهیا کرده ‌اند و قصد دارند قانونی از کشور خارج شوند، اما مشکلاتی سر راه آنها قرار می گیرد که مجبور می شوند از طریق غیر قانونی از کشور خارج شوند واین جریان باب میل آنها پیش ...

عوامل سازنده فیلم راه رفتن روی سیم