راه رفتن روی سیمWalking on String

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  راه رفتن روی سیم

کارگردان: احمدرضا معتمدی

محصولایران
فیلم «راه رفتن روی سیم» روایت آرزوهای یک گروه موسیقی زیرزمینی است که تصمیم دارند در خارج از ایران کنسرتی برپا کنند. همه چیز را مهیا کرده ‌اند و قصد دارند قانونی از کشور ...