ناموجود

افعیThe Viper

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  افعی

کارگردان: محمدرضا اعلامی

محصولایران
اعضای یک گروه شبه نظامی به نام افعی به سرپرستی فردی به نام بکتاش شش نفر را که قصد دارند به شکل غیرقانونی از مرز خارج شوند گرفتار می سازند...
فیلم‌های پیشنهادی