بزم رزم
بستن

بزم رزمBazme Razm

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بزم رزم
پیش نمایش

کارگردان: سید وحید حسینی

محصولایران
مستد «بزم رزم» تهیه شده در گروه مستند روایت فتح، سرگذشت پر فراز و نشیب موسیقی ما در سال‌ های جنگ است. روایت هم‌ زمان دو داستان است: داستان جوانانی که برای حفظ میهن از جان گذشتند و داستان اهل موسیقی که از یک سو به زبان و ابزار خود در راه وطن وارد میدان شدند و از سویی دیگر برای حفظ موسیقی ایرانی تلاش کردند و پیروز هر دو میدان، ایران و موسیقی ایران است.
فیلم‌های پیشنهادی