بزم رزم
بستن
پوستر فیلم  بزم رزم

بزم رزم

Bazme Razm

مستندایرانی
.2ساعت و3دقیقه
مستد «بزم رزم» روایت هم‌ زمان دو داستان است: داستان جوانانی که برای حفظ میهن از جان گذشتند و داستان اهل موسیقی که از یک سو به زبان و ابزار خود در راه ...

تصاویر و جزییات مستند بزم رزم

عوامل سازنده مستند بزم رزم

درباره مستند بزم رزم

مستد «بزم رزم» روایت هم‌ زمان دو داستان است: داستان جوانانی که برای حفظ میهن از جان گذشتند و داستان اهل موسیقی که از یک سو به زبان و ابزار خود در راه وطن وارد میدان شدند و از سویی دیگر برای حفظ موسیقی ایرانی تلاش کردند و پیروز هر دو میدان، ایران و موسیقی ایران است.