نیروی هوشیاری

Vigilante Force

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نیروی هوشیاری

کارگردان: George Armitage

محصولآمریکا
فیلم «نیروی هوشیاری» داستان شهر کوچکی در کالیفرنیا را روایت می کند که نفت به تازگی در این شهر پیدا شده است. کارگران نفتی از قانون فرار می کنند و شهر را به آشوب می کشند. یک قهرمان جنگ ویتنام به همراه یکی از شهروندان، سعی در برقراری آرامش در شهر دارند.

عوامل سازنده فیلم نیروی هوشیاری

Gene Corman
George Armitage
Gerald Fried
Morton Tubor