خوب بد جلف
بستن

خوب بد جلف

The Good, Bad and Corny

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خوب بد جلف
پیش نمایش

محصولایران
فیلم «خوب بد جلف» داستان بعد از شهرت «پژمان جمشیدی» را روایت می کند. جایی که تهیه کننده ای اصرار دارد از «پژمان جمشیدی» و «سام درخشانی» در یک فیلم پلیسی استفاده کند. همین موضوع باعث می شود این دو نفر درگیر اتفاقاتی غیر منتظره، خارج از فیلم و سینما شوند.

عوامل سازنده فیلم خوب بد جلف