مرزی برای زندگیA Border To Live

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مرزی برای زندگی

کارگردان: رضا اعظمیان

محصولایران
فیلم «مرزی برای زندگی» داستان دخترک کرد مرزنشین است که صبح زود به هنگام پر کردن تنگ آب از نهر مقابل کلبه، با پیکر خون آلود دو سرباز که از دو جبهه ی مختلف هستند مواجه می ش...
سید سعید سیدزاده
رضا اعظمیان
مجتبی راعی