ناموجود

مرد نامرئیMard Namari

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  مرد نامرئی

کارگردان: فریال بهزاد

محصولایران
نوجوانی به نام یوسف كه در میان خانواده و مدرسه و جامعه نادیده انگاشته می شود، بر اثر حادثه ای نامرئی می شود. یوسف نخست از این واقعه ی عجیب می هراسد، اما به تدریج از این خصوصیت منحصر به فرد خوشحال می شود...
فیلم‌های پیشنهادی