پوستر فیلم  بابی لو

بابی لو

Bobbyloo

سریالایرانی
.10دقیقه
انیمیشن سریالی «بابی لو» در فضایی اپیزودیگ با استفاده از فضایی چالشی و در عین حال شاد و جذاب سعی در برآورده کردن کنجکاوی کودکانه را دارد.

تصاویر و جزییات سریال بابی لو

 سریال بابی لو
 سریال بابی لو
 سریال بابی لو
 سریال بابی لو
 سریال بابی لو

عوامل سازنده سریال بابی لو

امید خوش نظر
سید مسعود صفوی
آرش کریمی

درباره سریال بابی لو

انیمیشن سریالی «بابی لو» در فضایی اپیزودیگ با استفاده از فضایی چالشی و در عین حال شاد و جذاب سعی در برآورده کردن کنجکاوی کودکانه را دارد.