نیروی فضایی
بستن
پوستر فیلم  نیروی فضایی

نیروی فضایی

.35دقیقه
سریال «نیروی فضایی» درباره یک ژنرال چهار ستاره است. او به طور جذابی با یک دانشمند عجیب و غریب همکاری می کند تا جدید ترین آژانس نظامی ایالات متحده را به طور سریع آماده کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال نیروی فضایی

خلاصه محتوا

سریال «نیروی فضایی» درباره یک ژنرال چهار ستاره است. او به طور جذابی با یک دانشمند عجیب و غریب همکاری می کند تا جدید ترین آژانس نظامی ایالات متحده را به طور سریع آماده کند.