سیزده گربه روی شیروانیThirteen Cats on the Roof

دانلود
افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  سیزده گربه روی شیروانی

محصولایران
در سرزمینی به نام «سومارای زمانی» فرمانروایش با اهریمن پیمان می بندد تا در برابر کمک به فرزنددار شدنش، همسر دختر اولش را انتخاب کند. اهریمن که به دنبال تصاحب فرمانروایی است، مرد ترسویی به نام «عودکا» را برای دختر فرمانروا به عنوان همسر انتخاب می کند. عودکا به سیاره زمین فرار می کند و سال ها بعد فرستاده ای برای بازگرداندنش راهی می شود.
فیلم‌های پیشنهادی