پوستر فیلم  فلفل یخ

فلفل یخ

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «فلفل یخ» درباره پنگوئنی است که در نزدیکی یک کشتی جعبه ای از فلفل پیدا می کند و می خواهد با مبادله آن ها با ماهی پولدار شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن فلفل یخ

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «فلفل یخ» درباره پنگوئنی است که در نزدیکی یک کشتی جعبه ای از فلفل پیدا می کند و می خواهد با مبادله آن ها با ماهی پولدار شود.