پوستر فیلم  فلفل یخ

فلفل یخ

Ice Pepper

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «فلفل یخ» درباره پنگوئنی است که در نزدیکی یک کشتی جعبه ای از فلفل پیدا می کند و می خواهد با مبادله آن ها با ماهی پولدار شود.

تصاویر و جزییات انیمیشن فلفل یخ

 انیمیشن فلفل یخ
 انیمیشن فلفل یخ
 انیمیشن فلفل یخ
 انیمیشن فلفل یخ
 انیمیشن فلفل یخ

عوامل سازنده انیمیشن فلفل یخ

درباره انیمیشن فلفل یخ

انیمیشن کوتاه «فلفل یخ» درباره پنگوئنی است که در نزدیکی یک کشتی جعبه ای از فلفل پیدا می کند و می خواهد با مبادله آن ها با ماهی پولدار شود.