پوستر فیلم  پاییز صحرا

پاییز صحرا

The Fall of Sahara

سریالایرانی
.50دقیقه
سریال «پاییز صحرا» داستان زندگی یک زوج جوان به نام «صحرا» و «ساسان» است که با دخالت و سرک کشیدن اطرافیان در زندگی آن ها، شرایط برای این زوج دشوار شده ...

تصاویر و جزییات سریال پاییز صحرا

 سریال پاییز صحرا
 سریال پاییز صحرا
 سریال پاییز صحرا
 سریال پاییز صحرا
 سریال پاییز صحرا

عوامل سازنده سریال پاییز صحرا

درباره سریال پاییز صحرا

سریال «پاییز صحرا» داستان زندگی یک زوج جوان به نام «صحرا» و «ساسان» است که با دخالت و سرک کشیدن اطرافیان در زندگی آن ها، شرایط برای این زوج دشوار شده است.