تهران دمشق
بستن
پوستر فیلم  تهران دمشق

تهران دمشق

Tehran Dameshg

مستندایرانی
.1ساعت و2دقیقه
مستند «تهران دمشق» ریشه‌های اجتماعی اعتراضات گروهی از مردم تا شکل ‌گیری بحران در سوریه را جستجو می‌کند و تلاش دارد تصویری از وضعیت مردم شهرهای مختلف س...

تصاویر و جزییات مستند تهران دمشق

 مستند تهران دمشق
 مستند تهران دمشق
 مستند تهران دمشق
 مستند تهران دمشق

عوامل سازنده مستند تهران دمشق

درباره مستند تهران دمشق

مستند «تهران دمشق» ریشه‌های اجتماعی اعتراضات گروهی از مردم تا شکل ‌گیری بحران در سوریه را جستجو می‌کند و تلاش دارد تصویری از وضعیت مردم شهرهای مختلف سوریه را پس از گذشت ۷ سال از جنگ ارائه کند.