خیارشور آمریکایی
بستن
پوستر فیلم  خیارشور آمریکایی

خیارشور آمریکایی

An American Pickle

.1ساعت و27دقیقه
فیلم «خیارشور آمریکایی» داستان کارگری است که در یک کارخانه تولید خیارشور به طور اتفاقی منجمد شده و حالا پس از 100 سال در شهر «بروکلین» بیدار می شود.

تصاویر و جزییات فیلم خیارشور آمریکایی

 فیلم خیارشور آمریکایی
 فیلم خیارشور آمریکایی
 فیلم خیارشور آمریکایی
 فیلم خیارشور آمریکایی

عوامل سازنده فیلم خیارشور آمریکایی

Brandon Trost
Simon Rich
Lisa Zeno Churgin

درباره فیلم خیارشور آمریکایی

فیلم «خیارشور آمریکایی» داستان کارگری است که در یک کارخانه تولید خیارشور به طور اتفاقی منجمد شده و حالا پس از 100 سال در شهر «بروکلین» بیدار می شود.