پوستین وارونه - انجمن حجتیهPoostine Varoune

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پوستین وارونه - انجمن حجتیه

محصولایران
مستند «پوستین وارونه - انجمن حجتیه» روایتی از دانش آموز سابق مدرسه علوی است که تصمیم می گیرد به بررسی خاستگاه و ریشه فکری مدرسه ای که سال ها در آن تحصیل کرده بپردازد. مست...