پوستر فیلم  سانس ویژه

سانس ویژه

سریالایرانی
.49دقیقه
مستند سریالی «سانس ویژه» در هر قسمت، به تحلیل برخی از فیلم های سینمایی کشور پرداخته و با نقش های هر بازیگر که به صورت مشاغل مختلف در آن ها وجود داشته است، مصاحبه می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال سانس ویژه

عابس برهان
مهدی مطهر
عابس برهان
علی همراز

خلاصه محتوا

مستند سریالی «سانس ویژه» در هر قسمت، به تحلیل برخی از فیلم های سینمایی کشور پرداخته و با نقش های هر بازیگر که به صورت مشاغل مختلف در آن ها وجود داشته است، مصاحبه می شود.