پوستر فیلم  دولورس کلیبورن

دولورس کلیبورن

Dolores Claiborne

.1ساعت و59دقیقه
فیلم «دولورس کلیبورن» درباره زنی به همین نام است که حدود بیست و پنج سال از «ورا دانوون» مراقبت می کرده. وقتی «ورا دانوون» بر اثر سقوط از پله ها می میر...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم دولورس کلیبورن

 فیلم دولورس کلیبورن
 فیلم دولورس کلیبورن
 فیلم دولورس کلیبورن
 فیلم دولورس کلیبورن
 فیلم دولورس کلیبورن

عوامل سازنده فیلم دولورس کلیبورن

Taylor Hackford
Danny Elfman
Mark Warner

درباره فیلم دولورس کلیبورن

فیلم «دولورس کلیبورن» درباره زنی به همین نام است که حدود بیست و پنج سال از «ورا دانوون» مراقبت می کرده. وقتی «ورا دانوون» بر اثر سقوط از پله ها می میرد، مظنون اصلی قتل را «دولورس کلیبورن» تلقی می کنند.