ناموجود

شرایط عینی‏The Objective Conditions‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شرایط عینی

محصولایران
مهندس انصاری سرپرستی کارهای ساختمانی یک سد را به عهده دارد. اعضای یک گروه مسلح به او هشدار می دهند که از ادامه کار خودداری ورزد. انصاری که اعتنایی به تهدیدها ندارد دستگیر و در زیر زمینی زندانی می شود تا شاید همکاران او در جهادسازندگی از ادامه پروژه منصرف شوند و ساختمان سد را منهدم سازند...
فیلم‌های پیشنهادی