پوستر فیلم  تراشیده

تراشیده

.5دقیقه
فیلم کوتاه «تراشیده» درباره یک کودک ربات فلزی است. او به خوردن چوب عادت دارد و در این میان هر چه بزرگ تر می‌ شود بخش‌ های بیشتری از خانه را می‌ خورد تا اینکه وضعیت بحرانی می‌ شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن تراشیده

Kelly McCarter
Kelly McCarter
Dayaan Abarder

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «تراشیده» درباره یک کودک ربات فلزی است. او به خوردن چوب عادت دارد و در این میان هر چه بزرگ تر می‌ شود بخش‌ های بیشتری از خانه را می‌ خورد تا اینکه وضعیت بحرانی می‌ شود.