پوستر فیلم  تراشیده

تراشیده

Hewn

.5دقیقه
فیلم کوتاه «تراشیده» درباره یک کودک ربات فلزی است. او به خوردن چوب عادت دارد و در این میان هر چه بزرگ تر می‌ شود بخش‌ های بیشتری از خانه را می‌ خورد ت...

تصاویر و جزییات انیمیشن تراشیده

 انیمیشن تراشیده
 انیمیشن تراشیده
 انیمیشن تراشیده
 انیمیشن تراشیده
 انیمیشن تراشیده

عوامل سازنده انیمیشن تراشیده

Kelly McCarter
Kelly McCarter
Dayaan Abarder

درباره انیمیشن تراشیده

فیلم کوتاه «تراشیده» درباره یک کودک ربات فلزی است. او به خوردن چوب عادت دارد و در این میان هر چه بزرگ تر می‌ شود بخش‌ های بیشتری از خانه را می‌ خورد تا اینکه وضعیت بحرانی می‌ شود.