پوستر فیلم  استعاذه

استعاذه

Esteaze

فیلمایرانی
.1ساعت و23دقیقه
فیلم «استعاذه» داستان زندگی پنج انسان است که در یک سفر رویایی در یک جزیره حبس می شوند. حال باید با وسوسه های شیطان مقابله و راهی برای نجات خود پیدا کن...

عوامل سازنده فیلم استعاذه

درباره فیلم استعاذه

فیلم «استعاذه» داستان زندگی پنج انسان است که در یک سفر رویایی در یک جزیره حبس می شوند. حال باید با وسوسه های شیطان مقابله و راهی برای نجات خود پیدا کنند.