پوستر فیلم  از خون جون

از خون جون

Az KHoone Jon

سریالایرانی
.42دقیقه
مجموعه مستند «از خون جون» روایتی از شکل گیری و گسترش مذهب تشیع به همت «شیخ ابراهیم زکزاکی» در نیجریه است. این مستند می کوشد تا آنچه که در نیجریه برای ...

تصاویر و جزییات سریال از خون جون

 سریال از خون جون
 سریال از خون جون
 سریال از خون جون
 سریال از خون جون
 سریال از خون جون

عوامل سازنده سریال از خون جون

درباره سریال از خون جون

مجموعه مستند «از خون جون» روایتی از شکل گیری و گسترش مذهب تشیع به همت «شیخ ابراهیم زکزاکی» در نیجریه است. این مستند می کوشد تا آنچه که در نیجریه برای شیعیان رخ می دهد را از نزدیک به تصویر بکشد.