پوستر فیلم  سقف های معلق

سقف های معلق

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «سقف های معلق» روایتی از حق مسکن به عنوان یک نیاز بشر و یک اصل در قانون اساسی است که با اوضاع کنونی جامعه این حق برای عده زیادی به آرزو تبدیل شده است. در دهه ۸۰ جمعی از دانشجویان طرحی به نام «مسکن مهر» را برای احقاق این حق مطرح کردند، اما کارشکنی ها و بازی های سیاسی مسئولان در رابطه با این طرح رنگ و بوی امنیتی به آن داد و حال با گذشت بیش از ۱۰ سال از شروع طرح هزاران خانوا...
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند سقف های معلق

خلاصه محتوا

مستند «سقف های معلق» روایتی از حق مسکن به عنوان یک نیاز بشر و یک اصل در قانون اساسی است که با اوضاع کنونی جامعه این حق برای عده زیادی به آرزو تبدیل شده است. در دهه ۸۰ جمعی از دانشجویان طرحی به نام «مسکن مهر» را برای احقاق این حق مطرح کردند، اما کارشکنی ها و بازی های سیاسی مسئولان در رابطه با این طرح رنگ و بوی امنیتی به آن داد و حال با گذشت بیش از ۱۰ سال از شروع طرح هزاران خانواده منتظر خانه هایشان هستند.