پوستر فیلم  گذرگاه

گذرگاه

فیلمایرانی
.1ساعت و26دقیقه
فیلم «گذرگاه» داستان یک گروه چهار نفره از واحد اطلاعات و عملیات سپاه پاسداران ماموریت می‌یابند به خاک دشمن نفوذ کرده و یک پل تدارکاتی را منهدم سازند. آن ها در طول راه با گروه کشتی دشمن مواجه می‌شوند. در یک درگیری یکی از آن ها زخمی و دستگیر می‌شود و بقیه می‌گریزند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم گذرگاه

خلاصه محتوا

فیلم «گذرگاه» داستان یک گروه چهار نفره از واحد اطلاعات و عملیات سپاه پاسداران ماموریت می‌یابند به خاک دشمن نفوذ کرده و یک پل تدارکاتی را منهدم سازند. آن ها در طول راه با گروه کشتی دشمن مواجه می‌شوند. در یک درگیری یکی از آن ها زخمی و دستگیر می‌شود و بقیه می‌گریزند.