ناموجود

خاک و مرجانSoil and Coral

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  خاک و مرجان

محصولایران
مردی افغان که همسرش را در حمله طالبان از دست داده است، برای خان قاچاق سوخت انجام می دهد. او برای اینکه خرج عروسی دخترش را بدهد، تمام حقش را درخواست می کند. اما خان از این خواسته عصبانی می شود و بدون پرداخت حق و حقوق مرد را اخراج می کند. حالا او مانده و عروسی دختر بزرگش که از جان بیشتر دوستش دارد.
فیلم‌های پیشنهادی