پوستر فیلم  کشتی ایندیانا: مردان شجاع

کشتی ایندیانا: مردان شجاع

.2ساعت و44دقیقه
فیلم «کشتی ایندیانا: مردان شجاع» در طول جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. یک کشتی دریایی آمریکایی توسط یک زیر دریایی ژاپنی غرق شده و خدمه آن در آب های اقیانوس گرفتار کوسه های گرسنه افتاده اند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کشتی ایندیانا: مردان شجاع

خلاصه محتوا

فیلم «کشتی ایندیانا: مردان شجاع» در طول جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. یک کشتی دریایی آمریکایی توسط یک زیر دریایی ژاپنی غرق شده و خدمه آن در آب های اقیانوس گرفتار کوسه های گرسنه افتاده اند.