پوستر فیلم  کشتی ایندیانا: مردان شجاع

کشتی ایندیانا: مردان شجاع

USS Indianapolis: Men Of Courage

.2ساعت و44دقیقه
فیلم «کشتی ایندیانا: مردان شجاع» در طول جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. یک کشتی دریایی آمریکایی توسط یک زیر دریایی ژاپنی غرق شده و خدمه آن در آب های اقیا...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم کشتی ایندیانا: مردان شجاع

 فیلم کشتی ایندیانا: مردان شجاع
 فیلم کشتی ایندیانا: مردان شجاع
 فیلم کشتی ایندیانا: مردان شجاع
 فیلم کشتی ایندیانا: مردان شجاع
 فیلم کشتی ایندیانا: مردان شجاع

عوامل سازنده فیلم کشتی ایندیانا: مردان شجاع

درباره فیلم کشتی ایندیانا: مردان شجاع

فیلم «کشتی ایندیانا: مردان شجاع» در طول جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. یک کشتی دریایی آمریکایی توسط یک زیر دریایی ژاپنی غرق شده و خدمه آن در آب های اقیانوس گرفتار کوسه های گرسنه افتاده اند.