پوستر فیلم  هیولاها در محل کار

هیولاها در محل کار

.24دقیقه
در سریال «هیولاها در محل کار» هیولاهای داستان تصمیم می گیرند به جای ترساندن کودکان و ذخیره جیغ آن ها برای تولید برق شهری محل زندگیشان، از خنده کودکان استفاده کنند. اما این تغییر رویه با مشکلاتی بزرگ همراه است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال هیولاها در محل کار

خلاصه محتوا

در سریال «هیولاها در محل کار» هیولاهای داستان تصمیم می گیرند به جای ترساندن کودکان و ذخیره جیغ آن ها برای تولید برق شهری محل زندگیشان، از خنده کودکان استفاده کنند. اما این تغییر رویه با مشکلاتی بزرگ همراه است.