پوستر فیلم  هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

A.I. Artificial Intelligence

.2ساعت
فیلم «هوش مصنوعی» درباره یک پسر روباتیک بسیار پیشرفته است. او آرزو می کند که واقعی شود تا بتواند عشق انسانی خود را بازیابد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم هوش مصنوعی

 فیلم هوش مصنوعی
 فیلم هوش مصنوعی
 فیلم هوش مصنوعی
 فیلم هوش مصنوعی
 فیلم هوش مصنوعی

عوامل سازنده فیلم هوش مصنوعی

Steven Spielberg
John Williams
Michael Kahn

درباره فیلم هوش مصنوعی

فیلم «هوش مصنوعی» درباره یک پسر روباتیک بسیار پیشرفته است. او آرزو می کند که واقعی شود تا بتواند عشق انسانی خود را بازیابد.