ناموجود

بی شناسنامه هاNo Bady

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  بی شناسنامه ها

کارگردان: فرهاد ورهام

محصولایران
مستند "بی شناسنامه‌ها" روایتی است از ساکنان بی شناسنامه شرق کشور که بیشتر در منطقه بلوچستان مرکزی زندگی می کنند و به دلیل دور بودن محل زندگی خود از مراکز دولتی، زندگی در کوهستان، نبود امکانات برای جابه جایی و همچنین تامین نیازهای روزانه توسط خودشان، شناسنامه نگرفته اند؛ حالا پس از گذشت سال ها و بروز خشکسالی، نیازمند یارانه و کمک دولتی، اما شناسنامه ای برای ارائه ندارند...
فرهاد ورهام
فیلم‌های پیشنهادی