اسیر دلDil Se

لیست من
پوستر فیلم  اسیر دل

کارگردان: Mani Ratnam

محصولهند
«امر کانت ورما» که تهیه کننده برنامه خبری رادیو است، در ایستگاه قطار عاشق زنی می‌شود. اما این زن عشق او را رد می کند. بعد از مدت ها، امر کانت با دختری که خانواده‌اش برایش...
Mani Ratnam