پوستر فیلم  یه کار خوب

یه کار خوب

برنامه ترکیبیایرانی
.55دقیقه
مستند مسابقه «یه کار خوب» جزو اولین برنامه های تلویزیونی در ایران است، که به شرکت کنندگان مجال ظهور خلاقیت برای ایجاد یک کسب و کار جدید و مطمئن را می دهد. اما برنامه یه کار خوب علاوه بر فرصت اشتغال زایی، توانسته نظر صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی را به خود جلب کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده برنامه ترکیبی یه کار خوب

ایمان احمدی
محمد ساسان
نیما قاسمی
مقداد شاهد

خلاصه محتوا

مستند مسابقه «یه کار خوب» جزو اولین برنامه های تلویزیونی در ایران است، که به شرکت کنندگان مجال ظهور خلاقیت برای ایجاد یک کسب و کار جدید و مطمئن را می دهد. اما برنامه یه کار خوب علاوه بر فرصت اشتغال زایی، توانسته نظر صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی را به خود جلب کند.