ناموجود

عصر ماAsre Ma

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  عصر ما

کارگردان: مرتضی فرشباف

محصولایران
عصر ما برنامه ای چالشی است که در هر قسمت با پرسیدن سوالاتی که در سایر رسانه ها پرسیده نمیشود با کارشناسان نشستی انجام می دهند و به بررسی مسائل میپردازند.
مهدی سوفالی
فیلم‌های پیشنهادی