پوستر فیلم  بن هور

بن هور

Ben-Hur

.3ساعت و22دقیقه
فیلم «بن هور» داستان شاهزاده «بن هور» است که روزگار خوشی را به همراه برادر ناتنی اش که ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند، می گذراند اما پس از مدتی ت...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم بن هور

William Wyler
Sam ZimbalistWilliam Wyler
Miklós Rózsa

درباره فیلم بن هور

فیلم «بن هور» داستان شاهزاده «بن هور» است که روزگار خوشی را به همراه برادر ناتنی اش که ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند، می گذراند اما پس از مدتی توسط برادرش متهم به خیانت می شود و باید باقی زندگی خود را به عنوان یک برده سپری کند.