پوستر فیلم  دشمن پشت دروازه ها

دشمن پشت دروازه ها

.1ساعت و48دقیقه
فیلم «دشمن پشت دروازه‌ ها» روایت ارتش آلمان نازی در پاییز ۱۹۴۲ است که تا پشت دروازه‌ های استالینگراد پیشروی کرده و سعی در تصرف شهر دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم دشمن پشت دروازه ها

خلاصه محتوا

فیلم «دشمن پشت دروازه‌ ها» روایت ارتش آلمان نازی در پاییز ۱۹۴۲ است که تا پشت دروازه‌ های استالینگراد پیشروی کرده و سعی در تصرف شهر دارد.