پوستر فیلم  دشمن پشت دروازه ها

دشمن پشت دروازه ها

Enemy at the Gates

.1ساعت و48دقیقه
فیلم «دشمن پشت دروازه‌ ها» روایت ارتش آلمان نازی در پاییز ۱۹۴۲ است که تا پشت دروازه‌ های استالینگراد پیشروی کرده و سعی در تصرف شهر دارد.

عوامل سازنده فیلم دشمن پشت دروازه ها

درباره فیلم دشمن پشت دروازه ها

فیلم «دشمن پشت دروازه‌ ها» روایت ارتش آلمان نازی در پاییز ۱۹۴۲ است که تا پشت دروازه‌ های استالینگراد پیشروی کرده و سعی در تصرف شهر دارد.