پوستر فیلم  1917

1917

1917

.1ساعت و56دقیقه
فیلم «1917» داستان دو افسر جوان در طی جنگ جهانی اول را روایت می کند که ماموریتی مهم به آن ها سپرده می شود. آن ها باید پیامی را به قلب قلمرو دشمن برسان...

تصاویر و جزییات فیلم 1917

 فیلم 1917
 فیلم 1917
 فیلم 1917
 فیلم 1917
 فیلم 1917

عوامل سازنده فیلم 1917

Sam Mendes
Thomas Newman
Lee Smith

درباره فیلم 1917

فیلم «1917» داستان دو افسر جوان در طی جنگ جهانی اول را روایت می کند که ماموریتی مهم به آن ها سپرده می شود. آن ها باید پیامی را به قلب قلمرو دشمن برسانند تا از کشته شدن 1600 نفر که یکی از آن ها، برادر یکی از آن دو افسر است، جلوگیری کنند.