1917
بستن
پوستر فیلم  1917

1917

.1ساعت و58دقیقه
فیلم «1917» داستان دو افسر جوان در طی جنگ جهانی اول را روایت می کند که ماموریتی مهم به آن ها سپرده می شود. آن ها باید پیامی را به قلب قلمرو دشمن برسانند تا از کشته شدن 1600 نفر که یکی از آن ها، برادر یکی از آن دو افسر است، جلوگیری کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم 1917

Sam Mendes
Thomas Newman
Lee Smith

خلاصه محتوا

فیلم «1917» داستان دو افسر جوان در طی جنگ جهانی اول را روایت می کند که ماموریتی مهم به آن ها سپرده می شود. آن ها باید پیامی را به قلب قلمرو دشمن برسانند تا از کشته شدن 1600 نفر که یکی از آن ها، برادر یکی از آن دو افسر است، جلوگیری کنند.