پوستر فیلم  فرج و رحمت

فرج و رحمت

سریاللبنانی
.45دقیقه
سریال «فرج و رحمت» حول مبارزه بین سه نسل می چرخد؛ پدربزرگ و مادربزرگی که در روستا زندگی می کنند و به سنت ها و آداب و رسوم پایبند هستند، مادر و پدر علاقمند به منافع شخصی و نوه های غرق در زندگی شهری و مدرن.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال فرج و رحمت

محمدیاسین وقاف
احمد حومانی
مصطفی زغیب

خلاصه محتوا

سریال «فرج و رحمت» حول مبارزه بین سه نسل می چرخد؛ پدربزرگ و مادربزرگی که در روستا زندگی می کنند و به سنت ها و آداب و رسوم پایبند هستند، مادر و پدر علاقمند به منافع شخصی و نوه های غرق در زندگی شهری و مدرن.