پوستر فیلم  انیشتین های کوچک

انیشتین های کوچک

Little Einsteins

.23دقیقه
انیمیشن سریالی «انیشتین های کوچک» پر از ماجراجویی هایی است که بچه ها را با طبیعت و فرهنگ های مختلف جهان و هنرها آشنا می کند. هر قسمت از این انیمیشن، م...
  • فصل اول
  • فصل دوم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده سریال انیشتین های کوچک

Olexa HewrykAndy Thom
Eric WeinerKris Greengrove
Thomas BrownKegan Kim

درباره سریال انیشتین های کوچک

انیمیشن سریالی «انیشتین های کوچک» پر از ماجراجویی هایی است که بچه ها را با طبیعت و فرهنگ های مختلف جهان و هنرها آشنا می کند. هر قسمت از این انیمیشن، ماموریت دارد تا یک هنر و یا فرهنگی را جشن بگیرد. «انیشتین های کوچک» از علاقه و استعدادشان استفاده می کنند تا معماهایی که برایشان به وجود می آید را حل کنند.