پوستر فیلم  زیر تیغ

زیر تیغ

سریالایرانی
.47دقیقه
سریال «زیر تیغ» داستان دو دوست صمیمی به نام های «محمود» و «جعفر» است.آن ها که در آستانه برگزاری مراسم ازدواج فرزندانشان قرار دارند،اتفاقی غیر منتظره برایشان افتاده و با هم درگیر می شوند این اتفاق شروع ماجرایی تازه بین این دو خانواده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال زیر تیغ

خلاصه محتوا

سریال «زیر تیغ» داستان دو دوست صمیمی به نام های «محمود» و «جعفر» است.آن ها که در آستانه برگزاری مراسم ازدواج فرزندانشان قرار دارند،اتفاقی غیر منتظره برایشان افتاده و با هم درگیر می شوند این اتفاق شروع ماجرایی تازه بین این دو خانواده است.