پوستر فیلم  زیر تیغ

زیر تیغ

Zire Tigh

سریالایرانی
.47دقیقه
سریال «زیر تیغ» داستان دو دوست صمیمی به نام های «محمود» و «جعفر» است.آن ها که در آستانه برگزاری مراسم ازدواج فرزندانشان قرار دارند،اتفاقی غیر منتظره ب...

تصاویر و جزییات سریال زیر تیغ

 سریال زیر تیغ
 سریال زیر تیغ
 سریال زیر تیغ
 سریال زیر تیغ
 سریال زیر تیغ

عوامل سازنده سریال زیر تیغ

درباره سریال زیر تیغ

سریال «زیر تیغ» داستان دو دوست صمیمی به نام های «محمود» و «جعفر» است.آن ها که در آستانه برگزاری مراسم ازدواج فرزندانشان قرار دارند،اتفاقی غیر منتظره برایشان افتاده و با هم درگیر می شوند این اتفاق شروع ماجرایی تازه بین این دو خانواده است.