پوستر فیلم  ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین

ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

.2ساعت
فیلم «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین» داستان دکتر «ایندیانا جونز» استاد پاره‌ وقت باستان‌ شناسی دانشگاه و یک ماجراجوی تمام‌ وقت است. او افسران روس...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین

 فیلم ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین
 فیلم ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین
 فیلم ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین
 فیلم ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین
 فیلم ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین

بازیگران فیلم ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین

عوامل سازنده فیلم ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین

Steven Spielberg
John Williams
Michael Kahn

درباره فیلم ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین

فیلم «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین» داستان دکتر «ایندیانا جونز» استاد پاره‌ وقت باستان‌ شناسی دانشگاه و یک ماجراجوی تمام‌ وقت است. او افسران روسی را که قصد ربودن جمجمه بلورین را دارند، از پا در می‌ آورد.