پوستر فیلم  ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین

ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین

.2ساعت
فیلم «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین» داستان دکتر «ایندیانا جونز» استاد پاره‌ وقت باستان‌ شناسی دانشگاه و یک ماجراجوی تمام‌ وقت است. او افسران روسی را که قصد ربودن جمجمه بلورین را دارند، از پا در می‌ آورد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین

عوامل سازنده فیلم ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین

Steven Spielberg
John Williams
Michael Kahn

خلاصه محتوا

فیلم «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین» داستان دکتر «ایندیانا جونز» استاد پاره‌ وقت باستان‌ شناسی دانشگاه و یک ماجراجوی تمام‌ وقت است. او افسران روسی را که قصد ربودن جمجمه بلورین را دارند، از پا در می‌ آورد.