پوستر فیلم  دلقک ها

دلقک ها

سریالایرانی
.2دقیقه
انیمیشن «دلقک ها» داستان دلقک هایی است که کارشان فقط خنداندن مردم نیست، بلکه تلاش می کنند به فکر و اندیشه آدم ها، با تیزهوشی رندانه تلنگری بزنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال دلقک ها

کامبیز درمبخش
سید مسعود صفوی

خلاصه محتوا

انیمیشن «دلقک ها» داستان دلقک هایی است که کارشان فقط خنداندن مردم نیست، بلکه تلاش می کنند به فکر و اندیشه آدم ها، با تیزهوشی رندانه تلنگری بزنند.