پوستر فیلم  دلقک ها

دلقک ها

Clowns

سریالایرانی
.2دقیقه
انیمیشن «دلقک ها» داستان دلقک هایی است که کارشان فقط خنداندن مردم نیست، بلکه تلاش می کنند به فکر و اندیشه آدم ها، با تیزهوشی رندانه تلنگری بزنند.

تصاویر و جزییات سریال دلقک ها

 سریال دلقک ها
 سریال دلقک ها
 سریال دلقک ها
 سریال دلقک ها
 سریال دلقک ها

عوامل سازنده سریال دلقک ها

کامبیز درمبخش
سید مسعود صفوی

درباره سریال دلقک ها

انیمیشن «دلقک ها» داستان دلقک هایی است که کارشان فقط خنداندن مردم نیست، بلکه تلاش می کنند به فکر و اندیشه آدم ها، با تیزهوشی رندانه تلنگری بزنند.